Stawiamy na ekologiczne rozwiązania

Energia wiatrowa stanowi odnawialne źródło energii, czyli takie źródło, którego wykorzystywanie nie pociąga za sobą jego wyczerpania, ponieważ możliwe jest odnowienie jego zasobu w krótkim czasie – w przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych, czyli takich, których wykorzystywanie skutkuje ich deficytem (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, uran). W Polsce około 4,2% zapotrzebowania na energię pokrywane jest przy użyciu odnawialnych źródeł energii, w tym około 1,4% dzięki wykorzystaniu energii wiatru.

Dowiedz się więcej »

Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami

Naszymi glównymi partnerami są zachodnie spółki: ENERCON, VESTAS